Schneider-Electric SIROTIN
 
NU810418 fotografija – Schneider- sirotin
NU810418
Kutija Studio 4M za površinsku montažu
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Površinska kutija
Ime dekorativnog elementa Unica Studio
Broj modula 4 modula
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Način pričvršćivanja Sa 4 pina
Dodatne informacije Otpornost na plamen 650 ºC-30 s
Samogasivi materijali
Nijansa boje Bela (RAL 9003)
Nijansa boje Bela
Dopunske informacije
Montaža uređaja Nadgradno
Kablovski uvod 4 definisanih otvora
Kompatibilnost proizvoda Za pravougaoni montažni ram
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): kutija
Obrada površine Neobrađeno
Dubina 40 mm
Širina 140,5 mm
Visina 83 mm
Masa proizvoda 0,075 kg
Okruženje
Standardi UNE 60670-1
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP20
Karakteristike životne sredine Benzin
Izbeljivač
Tečni sapun
Ulje
UV otpornost
Alkohol
Tečnost za čišćenje prozora
Aceton
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,500 cm
Package 1 Width 10,500 cm
Package 1 Length 12,500 cm
Package 1 Weight 216,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 11,200 cm
Package 2 Width 12,000 cm
Package 2 Length 31,600 cm
Package 2 Weight 1,468 kg
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 40
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 9,244 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Sustainable packaging Yes
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Minimum percentage of recycled plastic content 45