Schneider-Electric SIROTIN
 
NU822418 fotografija – Schneider- sirotin
NU822418
Nadgradna kutija za 2 kolone bela
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Montažna kutija
Broj modula 2 x 4 modula
Način pričvršćivanja Zavrtnjima
Dopunske informacije
Montaža uređaja Nadgradno
Kablovski uvod 3 odvojive ploče
1 dno ulaz kabla 20 mm for diameter
1 dno ulaz kabla 30 mm for diameter
1 dno ulaz kabla 40 mm for diameter
1 dno ulaz kabla 25 mm for diameter
Definisani otvori 20 mm for diameter
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): kutija
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): separator
Dubina 50 mm
Širina 165 mm
Visina 165 mm
Masa proizvoda 0,145 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ik stepen zaštite IK04
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8 cm
Package 1 Width 18 cm
Package 1 Length 18,7 cm
Package 1 Weight 321 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 3,11 kg
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja