Schneider-Electric SIROTIN
 
NU9580 fotografija – Schneider- sirotin
NU9580
Nosač za vertikalnu ugradnju
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Tip proizvoda ili komponente Vertikalni držač
Dopunske informacije
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,5 cm
Package 1 Width 7,0 cm
Package 1 Length 8,0 cm
Package 1 Weight 5,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 7,0 cm
Package 2 Width 12,5 cm
Package 2 Length 18,6 cm
Package 2 Weight 108,0 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 160
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 2,169 kg
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS