Schneider-Electric SIROTIN
 
NU986630 fotografija – Schneider- sirotin
NU986630
Slepi poklopac 2 modula aluminijum
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Tip proizvoda ili komponente Slepi poklopac
Broj modula 2 modula
Prezentacija uređaja Poklopac
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje Aluminijum
Dopunske informacije
Završna obrada Blistav
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,300 cm
Package 1 Width 4,500 cm
Package 1 Length 4,500 cm
Package 1 Weight 8,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 12,500 cm
Package 2 Width 13,000 cm
Package 2 Length 18,500 cm
Package 2 Weight 230,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 360
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 4,903 kg
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS