Schneider-Electric
 
ATV340D18N4E fotografija – Schneider- web-product-data-sheet
ATV340D18N4E
frekventni regulator - 18kW- 400V - 3-fazno - ATV340 Ethernet
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar Machine ATV340
Tip proizvoda ili komponente Frekventni regulator
Specifične primene proizvoda Mašina
Posebna izvedba Standardna verzija
Način montiranja Montaža u kućište
Protokol komunikacionog porta Ethernet/IP
Modbus TCP
Modbus serijska veza
Broj faza mreže Trofazne
Frekvencija napajanja 50...60 Hz +/- 5 %
[us] nazivni napon napajanja 380...480 V - 15...10 %
Nazivna izlazna struja 39,0 A
Snaga motora kw 22 kW za normalan rad
18,5 kW za zahtevne aplikacije
Snaga motora hp 30 hp za normalan rad
25 hp za zahtevne aplikacije
Emc filter Klasa C3 EMC integrisani filter
Ip stepen zaštite IP20
Dopunske informacije
Broj digitalnog ulaza 5
Tip digitalnih ulaza PTI podesivi kao impulsni ulaz: 0…30 kHz, 24 V DC (30 V)
DI1...DI5 Safe torque off, 24 V DC (30 V), impedansa: 3.5 kΩ
Podesivi
Broj unapred podešenih brzina 16 predefinisanih brzina
Broj digitalnih izlaza 2,0
Tip digitalnih izlaza Programabilni izlaz DQ1, DQ2 30 V DC 100 mA
Broj analognih ulaza 2
Tip analognog ulaza AI1 softverski podesiva struja: 0...20 mA, impedansa: 250 Ω, rezolucija 12 bitova
AI1 softverski podesiva temperaturna sonda ili sonda nivoa vode
AI1 softverski podesiv napon: 0...10 V DC, impedansa: 31.5 kOhm, rezolucija 12 bitova
AI2 softverski podesiv napon: - 10...10 V DC, impedansa: 31.5 kOhm, rezolucija 12 bitova
Broj analognih izlaza 1
Tip analognog izlaza Softverski podesivi napon AQ1: 0...10 V DC impedansa 470 Ω, rezolucija 10 bitova
Softverski podesiva struja AQ1: 0...20 mA impedansa 500 Ω, rezolucija 10 bitova
Broj releja 2
Izlazni napon <= napon napajanja
Tip izlaznog releja Relejni izlazi R1A
Relejni izlazi R1C električna izdržljivost 100000 ciklusa
Relejni izlazi R2A
Relejni izlazi R2C električna izdržljivost 100000 ciklusa
Maksimalna struja preklapanja Izlazni relej R1C na rezistivno opterećenje, cos phi = 1: 3 A pri 250 V AC
Izlazni relej R1C na rezistivno opterećenje, cos phi = 1: 3 A pri 30 V DC
Izlazni relej R1C na induktivno opterećenje, cos phi = 0,4 i L/R = 7 milisekundi: 2 A pri 250 V AC
Izlazni relej R1C na induktivno opterećenje, cos phi = 0,4 i L/R = 7 milisekundi: 2 A pri 30 V DC
Izlazni relej R2C na rezistivno opterećenje, cos phi = 1: 5 A pri 250 V AC
Izlazni relej R2C na rezistivno opterećenje, cos phi = 1: 5 A pri 30 V DC
Izlazni relej R2C na induktivno opterećenje, cos phi = 0,4 i L/R = 7 milisekundi: 2 A pri 250 V AC
Izlazni relej R2C na induktivno opterećenje, cos phi = 0,4 i L/R = 7 milisekundi: 2 A pri 30 V DC
Minimalna struja preklapanja Izlazni relej R1B: 5 mA pri 24 V DC
Izlazni relej R2C: 5 mA pri 24 V DC
Fizički interfejs 2-žični RS 485
Tip priključka 3 RJ45
Način pristupa Slave Modbus RTU
Slave Modbus TCP
Brzina prenosa 4,8 kbit / s
9.6 kbit/s
19.2 kbit/s
38,4 kbit / s
Poruka za prenos RTU
Broj adresa 1…247
Format podataka 8 bitova, konfigurabilno neparno, parno ili bez parnosti
Tip polarizacije Bez impedanse
Moguć rad u 4 kvadranta Tačno
Profil upravljanja asinhronim motorom Promenljivi moment
Standardni konstantni moment
Optimalni moment
Profil upravljanja sinhronim motorom Reluktansa motora
Motor sa permanentnim magnetima
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa IEC 61800-5-1
Maksimalna izlazna frekvencija 0,599 kHz
Rampe ubrzanja i usporenja S, U ili korisnički definisano
Linearno podesivo zasebno od 0.01 do 9999 s
Kompenzacija klizanja motora Može se ukinuti
Podesiva
Nedostupna u "Permanent magnet motor" upravljanju
Automatska bez obzira na opterećenje
Prekidačka frekvencija 2...16 kHz podesivo
4...16 kHz sa faktorom smanjenja karakteristika
Nazivna prekidačka frekvencija 4 kHz
Kočenje do mirovanja Sa ubacivanjem DC struje
Integrisani kočioni otpornik Tačno
Linijska struja 43,4 A pri 380 V (normalan rad)
35,0 A pri 480 V (normalan rad)
54,7 A pri 380 V (zahtevne aplikacije)
43,4 A pri 480 V (zahtevne aplikacije)
Linijska struja 54,7 A pri 380 V bez linijske prigušnice (zahtevne aplikacije)
43,4 A pri 480 V bez linijske prigušnice (zahtevne aplikacije)
49,9 A pri 380 V sa spoljašnjom linijskom prigušnicom (normalan rad)
40,2 A pri 480 V sa spoljašnjom linijskom prigušnicom (normalan rad)
54,5 A pri 480 V sa spoljašnjom linijskom prigušnicom (zahtevne aplikacije)
43,5 A pri 380 V sa spoljašnjom linijskom prigušnicom (zahtevne aplikacije)
Maksimalna ulazna struja 54,7 A
Maksimalni izlazni napon 480 V
Prividna snaga 33,4 kVA pri 480 V (normalan rad)
36,1 kVA pri 480 V (zahtevne aplikacije)
Maksimalna prelazna struja 50,6 A tokom 60 s (normalan rad)
59 A tokom 60 s (zahtevne aplikacije)
62,1 A tokom 2 s (normalan rad)
70 A tokom 2 s (zahtevne aplikacije)
Električna veza Vijčani priključak, kapacitet stezaljke: 0.2...2.5 mm² za upravljanje
Vijčani priključak, kapacitet stezaljke: 10...25 mm² za linijska strana
Vijčani priključak, kapacitet stezaljke: 10...25 mm² za DC bus
Vijčani priključak, kapacitet stezaljke: 6...25 mm² za motor
Struja linijskog kratkog spoja isc 22 kA
Osnovna struja na velikom preopterećenju 39,0 A
Osnovna struja na malom preopterećenju 46,0 A
Snaga disipacije u w Prirodno strujanje vazduha: 21 W pri 380 V, prekidačka frekvencija 4 kHz (zahtevne aplikacije)
Ventilatorom za strujanje vazduha: 410 W pri 380 V, prekidačka frekvencija 4 kHz (zahtevne aplikacije)
Prirodno strujanje vazduha: 23 W pri 380 V, prekidačka frekvencija 4 kHz (normalan rad)
Ventilatorom za strujanje vazduha: 464 W pri 380 V, prekidačka frekvencija 4 kHz (normalan rad)
Električna veza Upravljanje: vijčani priključak 0.2...2.5 mm²/AWG 24...AWG 12
Strana napajanja: vijčani priključak 10...25 mm²/AWG 8...AWG 3
DC bus: vijčani priključak 10...25 mm²/AWG 8...AWG 3
Motor: vijčani priključak 6...25 mm²/AWG 8...AWG 3
Sa sigurnosnom funkcijom Safely Limited Speed (SLS) Tačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe brake management (SBC/SBT) Tačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Operating Stop (SOS Netačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Position (SP) Netačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe programmable logic Netačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Speed Monitor (SSM) Netačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Stop 1 (SS1) Tačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Stop 2 (SS2 Netačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe torque off (STO) Tačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safely Limited Position (SLP) Netačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Direction (SDI) Netačno
Tip zaštite Termička zaštita: motor
Safe torque off: motor
Gubitak faze motora: motor
Termička zaštita: frekventni regulator
Safe torque off: frekventni regulator
Pregrevanje: frekventni regulator
Prekostrujna: frekventni regulator
Prekostrujna između faze i uzemljenja: frekventni regulator
Prekostrujna između faza motora: frekventni regulator
Kratak spoj između faze motora i uzemljenja: frekventni regulator
Kratki spoj između faza motora: frekventni regulator
Gubitak faze motora: frekventni regulator
Prenapon DC bus-a: frekventni regulator
Prenapon napajanja: frekventni regulator
Podnapon napajanja: frekventni regulator
Gubitak napajanja: frekventni regulator
Prekoračenje granice brzine: frekventni regulator
Kvar na upravljačkom kolu: frekventni regulator
Širina 180,0 mm
Visina 385,0 mm
Dubina 249,0 mm
Masa proizvoda 10,2 kg
Stalna izlazna struja 46 A pri 4 kHz za normalan rad
39 A pri 4 kHz za zahtevne aplikacije
Okruženje
Nadmorska visina za rad uređaja <= 3000 m sa smanjenjem struje iznad 1000m
Radni položaj Vertikalno +/- 10 stepeni
Sertifikacija proizvoda UL
CSA
TÜV
EAC
CTick
Označavanje CE
Standardi IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
UL 618000-5-1
UL 508C
Način spajanja Sa hladnjakom
Elektromagnetna kompatibilnost Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-2
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-3
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal nivo 4 u skladu sa IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs test otpornosti udara nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-5
Test otpornosti emisije vezane sa vodovima nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-6
Klasa životne sredine (tokom rada) Klasa 3C3 prema IEC 60721-3-3
Klasa 3S3 prema IEC 60721-3-3
Maksimalno ubrzanje tokom udara (tokom rada) 70 m / s² na 22 ms
Maksimalno ubrzanje usled vibracija (tokom rada) 5 m / s² na 9 ... 200 Hz
Maksimalno savijanje usled vibracija (tokom rada) 1,5 mm na 2 ... 9 Hz
Dozvoljena relativna vlažnost (tokom rada) Klasa 3K5 u skladu sa EN 60721-3
Količina vazduha za hlađenje 128,0 m3/h
Tip hlađenja Ventilatorom za strujanje vazduha
Kategorija prenapona Razred III
Podešavanje petlje Podesivi PID regulator
Nivo buke 56,7 dB
Stepen zaprljanosti 2
Temperatura okoline u transportu -40…70 °C
Temperatura okoline za rad -15…50 °C bez smanjenja karakteristika (vertikalna pozicija)
50…60 °C sa faktorom smanjenja karakteristika (vertikalna pozicija)
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Izolacija Između napajanja i kontrolnih priključaka
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 29,800 cm
Package 1 Width 54,800 cm
Package 1 Length 33,700 cm
Package 1 Weight 11,890 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 36,780 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Mogućnost nadogradnje Dostupne su nadograđene komponente