Schneider-Electric
 
LA9D11502 fotografija – Schneider- web-product-data-sheet
LA9D11502
TeSys D - električna blokada
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys Deca
Grupa proizvoda Linergy
Ime proizvoda FT
Kratko ime uređaja LA9D
Tip proizvoda ili komponente Mehanička blokada
Pribor / posebna kategorija Pribor za blokadu
Tip blokade Električna i mehanička
Broj polova 3P
4P
Tip električnog kola Promena izvora napajanja
Promena smera
Kompatibilnost grupe proizvoda TeSys TeSys D kontaktor
TeSys TeSys Deca
Kompatibilnost proizvoda LC1D115
LC1D150
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,200 cm
Package 1 Width 9,600 cm
Package 1 Length 23,000 cm
Package 1 Weight 294,000 g
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 105
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 44,080 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija
Garancija 18 months