Schneider-Electric
 
LA9D40961 fotografija – Schneider- web-product-data-sheet
LA9D40961
Paralelna veza 2P za TeSys D kontaktore LC1D40-D65
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
Kratko ime uređaja LA9D
Tip proizvoda ili komponente Priključak za paralelno povezivanje
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Broj polova 2P
Kompatibilnost grupe proizvoda TeSys D
TeSys TeSys Deca
Kompatibilnost proizvoda LC1D40...65
Količina po setu Set od 2
Dopunske informacije
Masa proizvoda 0,021 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,0 cm
Package 1 Width 7,0 cm
Package 1 Length 5,0 cm
Package 1 Weight 21,0 g
Unit Type of Package 2 BAG
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 1,0 cm
Package 2 Width 7,0 cm
Package 2 Length 5,0 cm
Package 2 Weight 42,0 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 200
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 15,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 4,425 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci