Schneider-Electric
 
LVS03220 fotografija – Schneider- web-product-data-sheet
LVS03220
Slepa maska, d = 1 m, V = 46 mm - Prisma
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT P
PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Prazna ploča
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT (PrismaSeT P) prednja ploča
PrismaSeT (PrismaSeT G) prednja ploča
Dopunske informacije
Installation description Kućište
Nadzidni orman
Slobodnostojeći orman
Pack orman
Količina po setu Set od 1
Visina 46 mm
Širina 1000 mm
Masa proizvoda 0,12 kg
Materijal Plastika
Boja Bela (RAL 9001)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,600 cm
Package 1 Width 5,600 cm
Package 1 Length 100,200 cm
Package 1 Weight 129,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 2,000 cm
Package 2 Width 5,600 cm
Package 2 Length 100,200 cm
Package 2 Weight 663,000 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 75
Package 3 Height 9,600 cm
Package 3 Width 22,300 cm
Package 3 Length 103,000 cm
Package 3 Weight 10,362 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda