Schneider-Electric
 
LVS08306 fotografija – Schneider- web-product-data-sheet
LVS08306
Nadzidni/Slobodnostojeći orman, PrismaSeT G, Š 600mm, V 1250mm (23M), IP55, bez podnožja
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Orman
Primena uređaja Niskonaponski razvod
Tip kućišta Funkcijski orman isporučen u formi kompleta
Orman otporan na atmosferske uticaje
Metalno kućište
Zatvoreno kućište
Opis kućišta/ormana Nadzidni orman - širina 600 mm
Sastav seta Uprights
Rear plate
2 side panel
Top plate
Bottom plate
4 mouting bracket
Dodatne informacije Kombinacija strana uz stranu ili jedan na drugi
Type of front plate Bez poručiti odvojeno
Broj vertikalnih modula (50 mm) 23
Broj 18 mm modula po redu 24
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-2
IEC 62208
Sertifikacije proizvoda ASTA
EAC
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V na glavnim zadnjim sabirnicama u skladu sa IEC 61439-2
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[in] nazivna struja 630 A pri 40 °C u skladu sa IEC 61439-2
Struja kratkog spoja 50 kA
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 25 kA 1 s u skladu sa IEC 61439-1
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 53 kA u skladu sa IEC 61439-1
Električna klasa izolacije Klasa I
Materijal Obrađena metalna ploča
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada Teksturom
Mat
Boja Bela (RAL 9003)
Širina 575 mm
Visina 1250 mm
Dubina 260 mm
Masa proizvoda 23,76 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 sa vratima
Ik stepen zaštite IK10 sa vratima u skladu sa EN/IEC 62262
Mehanička robusnost Seizmički testovi - 2.5G u skladu sa IEC 60068-2-57
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,500 cm
Package 1 Width 64,000 cm
Package 1 Length 126,000 cm
Package 1 Weight 24,330 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 7
Package 2 Height 96,000 cm
Package 2 Width 120,000 cm
Package 2 Length 202,000 cm
Package 2 Weight 196,500 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC Da