Schneider-Electric
 
ATV212HD75N4 bild- myse
ATV212HD75N4
Frekvensomriktare, Altivar 212, 75 kW, 480 V, 3 fas, EMC, IP21
E-nummer E-nummer: 
3345077
EAN-kod EAN-kod: 
3606480322594
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Enhetens korta namn ATV212
Produktdestination Asynkronmotorer
Nätverkets antal faser 3 fas
Motoreffekt kW 75 kW
Motoreffekt hp 100 hp
Matningsspännings gränser 323…528 V
Frekvens på matningsspänning 50...60 Hz - 5...5 %
Linjeström 141,8 A vid 380 V
111,3 A vid 480 V
Produktområde Altivar 212
Typ av produkt eller komponent Frekvensomriktare
Specifik produktanvändning Pumpar och fläktar i HVAC
Kommunikationsprotokoll METASYS N2
Modbus
APOGEE FLN
BACnet
LonWorks
[Us] driftspänning 380...480 V - 15...10 %
EMC-filter Klass C2 EMC filter inbyggt
IP klass IP21
Teknisk data
Skenbar effekt 105,3 kVA vid 380 V
Kontinuerlig utgångsström 160 A vid 380 V
160 A vid 460 V
Maximal transient ström 176 A för 60 s
Frekvensomriktarens utfrekvens 0,5…200 Hz
Hastighetsområde 1…10
Hastighetsnoggrannhet +/- 10 % av nominell eftersläpning 0.2 Tn to Tn
Lokal indikering 1 LED (röd)DC bus magnetiseras:
Utgångsspänning <= matningsspänning
Isolation Elektriskt mellan effektuttag och kontroller
Typ av kabel IEC kabel utan montage kit: 1 kablar vid 45 °C, koppar 90 °C / XLPE/EPR
IEC kabel utan montage kit: 1 kablar vid 45 °C, koppar 70 °C / PVC
UL 508 kabel med UL Typ 1 kit: 3 kablar vid 40 °C, koppar 75 °C / PVC
Elektrisk anslutning Plint 2,5 mm² / AWG 14VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES:
Plint 150 mm² (300 kcmil)L1/R, L2/S, L3/T:
Åtdragningsmoment 0,6 N.m (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES)
41 N.m, 360 lb.in (L1/R, L2/S, L3/T)
Matning Intern matning för referenspotentiometer (1-10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 A, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
Intern försörjning: 24 V DC (21…27 V), <200 A, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
Samplingslängd 2 ms +/- 0.5 ms F diskret
2 ms +/- 0.5 ms R diskret
2 ms +/- 0.5 ms RES diskret
3,5 ms +/- 0.5 ms VIA analog
22 ms +/- 0.5 ms VIB analog
Respons tid 2 ms, tolerans +/- 0.5 ms FM för analog utgång(ar)
7 ms, tolerans +/- 0.5 ms FLA, FLC för diskret utgång(ar)
7 ms, tolerans +/- 0.5 ms FLB, FLC för diskret utgång(ar)
7 ms, tolerans +/- 0.5 ms RY, RC för diskret utgång(ar)
Noggrannhet +/- 0.6 % (VIA) för en temperatur variation 60 °C
+/- 0.6 % (VIB) för en temperatur variation 60 °C
+/- 1 % (FM) för en temperatur variation 60 °C
Linjärt fel : +/- 0,15 % av max värde för ingångs/utgångsmodul VIA
: +/- 0,15 % av max värde för ingångs/utgångsmodul VIB
: +/- 0.2 % för utgång FM
Analog utgångstyp Konfigurerbar spänning via omkopplare FM 0...10 V DC, impedans: 7620 Ohm, upplösning 10 bitar
Konfigurerbar ström via omkopplare FM 0...20 mA, impedans: 970 Ohm, upplösning 10 bitar
Diskret utgångstyp Konfigurerbar relälogik: (FLA, FLC) NO - 100000 cycles
Konfigurerbar relälogik: (FLB, FLC) NC - 100000 cycles
Konfigurerbar relälogik: (RY, RC) NO - 100000 cycles
Minsta switchnings ström 3 mA vid 24 V DC för konfigurerbar relälogik
Maximal switchnings ström 5 A vid 250 V AC på resistiv last - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
5 A vid 30 V DC på resistiv last - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
2 A vid 250 V AC på induktiv last - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (FL, R)
2 A vid 30 V DC på induktiv last - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms (FL, R)
Digital ingångstyp Programmerbar F 24 V DC, med PLC nivå 1, impedans: 4700 Ohm
Programmerbar R 24 V DC, med PLC nivå 1, impedans: 4700 Ohm
Programmerbar RES 24 V DC, med PLC nivå 1, impedans: 4700 Ohm
Digital ingångslogik Positiv logik (source) (F, R, RES), <= 5 V (status 0), >= 11 V (status 1)
Negativ logik (sink) (F, R, RES), >= 16 V (status 0), <= 10 V (status 1)
Dielektrisk styrka 3535 V DC mellan jord och kraft plintar
5092 V DC mellan kontroll och kraft plintar
Isolationsresistans >= 1 MOhm 500 V DC i en minut
Frekvensupplösning 0.1 Hz displayenhet:
0.024/50 Hz analog ingång:
Kommunikationsservice Läs enhetsidentifikation (43)
Skriv enkla register (06)
Time out inställning från 0,1 till 100s
Inhiberbar övervakning
Läs hållregister (03), 2 ord maximalt
Skriv multipla register (16) 2 ord maximalt
Optionskort Kommunikationskort för LonWorks
Förlusteffekt i W 1945 W
Air flow 666 m3/h
Funktionalitet MID
Applikation HVAC
Variable speed drive application selection HVAC Scroll kompressor
HVAC fläkt
HVAC pump
Motor power range AC-3 55…100 kW at 380…440 V 3 phases
55…100 kW at 480…500 V 3 phases
Motorstart typ Frekvensomriktare
Digitala utgångar 2
Analoga ingångar 2
Analog ingång Konfigurerbar spänning via omkopplare VIA: 0...10 V DC 24 V max, impedans: 30000 Ohm, upplösning 10 bitar
Konfigurerbar spänning VIB: 0...10 V DC 24 V max, impedans: 30000 Ohm, upplösning 10 bitar
Konfigurerbar PTV givare VIB: 0...6 givare, impedans: 1500 Ohm
Konfigurerbar ström via omkopplare VIA: 0...20 mA, impedans: 250 Ohm, upplösning 10 bitar
Analoga utgångar 1
Fysiskt gränssnitt 2-tråds RS 485
Typ av kontakt 1 öppen stil
1 RJ45
Sändningshastighet 9600 bps eller 19200 bps
Transmission ram RTU
Antal adresser 1…247
Dataformat 8 bitar, 1 stopp, udda jämn eller ingen configurable paritet
Typ av polarisering Ingen impedans
Asynkronmotor profil Spänning/frekvensförhållande, 5 punkter
Spänning/frekvensförhållande - energispar, kvadratiskt U/f
Spänning/frekvensförhållande, automatisk IR kompensering (U/f + automatisk Uo)
Spänning/frekvensförhållande, 2 punkter
Flux vektor kontroll utan pulsgivare, standard
Momentnoggrannhet +/- 15 %
Transient övermoment 120 % av nominellt motormoment +/- 10 % för 60 s
Accelerations- och retardationsramper Automatiskt baserat på lasten
Linjära justerbar separat från 01-3200 s
Kompensation av eftersläpning på motorn Inte tillgänglig i spänning / frekvensförhållande motorstyrning
Automatisk oavsett belastning
Justerbar
Switchfrekvens 6...16 kHz Justerbar
8...16 kHz med nedklassningsfaktor
Nominell växlingsfrekvens 8 kHz
Bromsning till stillastående Genom DC-injektion
Nätverksfrekvens 47.5...63 Hz
Kortslutningsström Ik3 (Isc) 22 kA
Skyddstyp Överhettningsskydd: omvandlare
Termisk effekt skede: omvandlare
Kortslutning mellan motorfaserna: omvandlare
Fasavbrott på ingång: omvandlare
Överström mellan utgångsfaserna och jord: omvandlare
Överspänningar i DC-bussen: omvandlare
Avbrott på styrkretsen: omvandlare
Mot överskridande av hastighetsbegränsning: omvandlare
Över- och underspänning: omvandlare
Fasunderspänning: omvandlare
Mot inkommande fasförlust: omvandlare
Termiskt skydd: Motor
Fasfel motor: Motor
Med PTC prob: Motor
Bredd 320 mm
Höjd 630 mm
Djup 290 mm
Miljö
Föroreningsgrad 3 överensstämmer med IEC 61800-5-1
IP-kapslingsklass IP20 på övre delen utan täckplåt på höljet överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
IP20 på övre delen utan täckplåt på höljet överensstämmer med EN/IEC 60529
IP21 överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
IP21 överensstämmer med EN/IEC 60529
IP41 på övre delen överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
IP41 på övre delen överensstämmer med EN/IEC 60529
Vibrationsbeständighet 1.5 mm (f= 3…13 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-8
Chocktålighet 15 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Miljökarakteristik Klass 3C1 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Klass 3S2 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Ljudnivå 63,7 dB överensstämmer med 86/188/EEC
Höjd över havet 1000...3000 m begränsad till 2000 m för hörnjordat distributionsnät med strömnedklassning 1 % per 100 m
<= 1000 m utan nedklassning
Relativ fuktighet 5…95 % utan kondensering överensstämmer med IEC 60068-2-3
5…95 % utan droppande vatten överensstämmer med IEC 60068-2-3
Omgivningstemperatur vid drift −10…40 °C (utan nedklassning)
40…50 °C (med nedklassningsfaktor)
Driftsläge Vertikalt +/- 10 grader
Produktcertifieringar UL
NOM 117
C-Tick
CSA
Märkning CE
Standarder IEC 61800-3 kategori C3
IEC 61800-3 kategori C2
EN 61800-3 miljöer 1 kategori C3
IEC 61800-3
UL Typ 1
EN 61800-3 miljöer 2 kategori C3
EN 61800-3 kategori C2
IEC 61800-3 miljöklass 2 kategori C2
IEC 61800-3 miljöklass 1 kategori C1
EN 61800-5-1
EN 61800-3 miljöer 2 kategori C1
IEC 61800-3 miljöklass 1 kategori C2
EN 61800-3 kategori C3
EN 61800-3 miljöer 2 kategori C2
IEC 61800-3 miljöklass 1 kategori C3
IEC 61800-3 miljöklass 2 kategori C3
IEC 61800-5-1
EN 61800-3
EN 61800-3 miljöer 1 kategori C1
EN 61800-3 miljöer 1 kategori C2
EN 55011 klass A grupp 1
IEC 61800-3 miljöklass 2 kategori C1
Monterings sätt Med kylfläns
Elektromagnetisk kompabilitet Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-2
Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-5
Genomfört radiofrekvens immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-6
Spänningsdippar och avbrottsokänslighets test överensstämmer med IEC 61000-4-11
Reglering slinga Justerbar PI regulator
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…70 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 47 cm
Förpackning 1 bredd 50 cm
Förpackning 1 djup 77 cm
Förpackning 1 vikt 43,5 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months