Schneider-Electric
 
ATV630D75N4 bild- myse
ATV630D75N4
Frekvensomriktare, Altivar 630, 75 kW, 145 Amp, 380 - 480 V, 3 fas, IP21, vägghängd
E-nummer E-nummer: 
3344686
EAN-kod EAN-kod: 
3606480701450
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Altivar Process ATV600
Typ av produkt eller komponent Frekvensomriktare
Specifik produktanvändning Process
Enhetens korta namn ATV630
Variant Standardversion
Produktdestination Asynkronmotorer
Synkronmotorer
EMC-filter Integrerad överensstämmer med EN/IEC 61800-3 kategori C3 med 150 m motorkabel max
IP-kapslingsklass IP21 överensstämmer med IEC 61800-5-1
IP21 överensstämmer med IEC 60529
[Us] matningsspänning 380...480 V
Kapslingsklass UL typ 1 överensstämmer med UL 508C
Typ av kylning Forcerad konvektion
Frekvens på matningsspänning 50...60 Hz - 5...5 %
[Us] driftspänning 380...480 V - 15...10 %
Motoreffekt kW 75 kW (normal drift)
55 kW (tung drift)
Motoreffekt hp 100 hp normal drift
75 hp tung drift
Linjeström 131,3 A vid 380 V (normal drift)
112,7 A vid 480 V (normal drift)
98,9 A vid 380 V (tung drift)
86,9 A vid 480 V (tung drift)
Kortslutningsström Ik3 (Isc) 50 kA
Skenbar effekt 93,7 kVA vid 480 V (normal drift)
72,2 kVA vid 480 V (tung drift)
Kontinuerlig utgångsström 145 A vid 2.5 kHz för normal drift
106 A vid 2.5 kHz för tung drift
Asynkronmotor profil Variabel vridmomentstandard
Konstant vridmoment standard
Optimerat vridmomentläge
Synkronmotor profil Permanentmagnetsmotor
Synchronous reluctance motor
Frekvensomriktarens utfrekvens 0,1…500 Hz
Nominell växlingsfrekvens 2.5 kHz
Switchfrekvens 2.5...8 kHz med nedklassningsfaktor
2...8 kHz Justerbar
Säkerhetsfunktion STO (safe torque off) SIL 3
Digital ingångslogik 16 förinställda hastigheter
Kommunikationsprotokoll Ethernet
Modbus seriell
Modbus TCP
Optionskort Kommunikationsmodul, Profibus DP V1 slot A:
Kommunikationsmodul, Profinet slot A:
Kommunikationsmodul, DeviceNet slot A:
Kommunikationsmodul, Modbus TCP/EtherNet/IP slot A:
Kommunikationsmodul, CANopen daisy chain RJ45 slot A:
Kommunikationsmodul, CANopen SUB-D 9 slot A:
Kommunikationsmodul, CANopen skruvanslutningar slot A:
Digital och analog I/O tilläggskort slot A/slot B:
Relä tilläggskort slot A/slot B:
Kommunikationsmodul, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link slot A:
Kommunikationsmodul, BACnet MS/TP
Kommunikationsmodul, Ethernet Powerlink
Teknisk data
Montagesätt Väggmonterad
Maximal transient ström 159,5 A under 60 s (normal drift)
159 A under 60 s (tung drift)
Nätverkets antal faser 3 fas
Digitala utgångar 0
Diskret utgångstyp Reläutgång R1A, R1B, R1C 250 V AC 3000 mA
Reläutgång R1A, R1B, R1C 30 V DC 3000 mA
Reläutgång R2A, R2C 250 V AC 5000 mA
Reläutgång R2A, R2C 30 V DC 5000 mA
Reläutgång R3A, R3C 250 V AC 5000 mA
Reläutgång R3A, R3C 30 V DC 5000 mA
Utgångsspänning <= matningsspänning
Tillåten temporär strömstöt 1.1 x In under 60 s (normal drift)
1.5 x In under 60 s (tung drift)
Kompensation av eftersläpning på motorn Automatisk oavsett belastning
Justerbar
Inte tillgänglig med permanentmagnetsmotor typ
Kan undertryckas
Accelerations- och retardationsramper Linjära justerbar separat från 0.01...9999 s
Fysiskt gränssnitt Ethernet
2-tråds RS 485
Bromsning till stillastående Genom DC-injektion
Skyddstyp Termiskt skydd: Motor
Safe torque off: Motor
Fasfel motor: Motor
Termiskt skydd: omvandlare
Safe torque off: omvandlare
Överhettning: omvandlare
Överström mellan utgångsfaserna och jord: omvandlare
Överbelastning av utspänning: omvandlare
Kortslutningsskydd: omvandlare
Fasfel motor: omvandlare
Överspänningar i DC-bussen: omvandlare
Fasöverspänning: omvandlare
Fasunderspänning: omvandlare
Fasavbrott: omvandlare
Överhastighet: omvandlare
Avbrott på styrkretsen: omvandlare
Sändningshastighet 10, 100 Mbits
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps
Frekvensupplösning 0.1 Hz displayenhet:
0.012/50 Hz analog ingång:
Transmission ram RTU
Elektrisk anslutning Löstagbara skruvplintar0.5...1.5 mm²/AWG 20...AWG 16 kontroll:
Skruvplint95...120 mm²/AWG 3/0...250 kcmil Motor:
Skruvplint95...120 mm²/AWG 3/0...250 kcmil linjesidan:
Anslutningstyp RJ45 för Ethernet/Modbus TCP (på grafisk fjärrterminal)
RJ45 för Modbus seriell (på grafisk fjärrterminal)
Dataformat 8 bitars, konfigurerbara udda, jämn eller ingen paritet
Typ av polarisering Ingen impedans
Utbytesläge Halv duplex, full duplex, automatisk Ethernet/Modbus TCP
Antal adresser 1…247 för Modbus seriell
Åtkomstmetod Slav Modbus TCP
Matning Extern matning för digitala ingångar: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
Intern matning för referenspotentiometer (1-10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
Intern matning för digitala ingångar och STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
Lokal indikering 3 LEDlokal diagnostik:
3 LED (dubbelfärg)status inbyggd kommunikation:
4 LED (dubbelfärg)status kommunikationsmodul:
1 LED (röd)förekomst av spänning:
Bredd 290 mm
Höjd 922 mm
Djup 323 mm
Produktens vikt 58 kg
Analoga ingångar 3
Analog ingång Mjukvara-konfigurerbar spänning AI1, AI2, AI3: 0...10 V DC, impedans: 31.5 kOhm, upplösning 12 bits
Mjukvara-konfigurerbar ström AI1, AI2, AI3: 0...20 mA, impedans: 250 Ohm, upplösning 12 bits
Ingång analogt spänningsvärde AI2: - 10...10 V DC, impedans: 31.5 kOhm, upplösning 12 bits
Digital ingångsantal 8
Digital ingångstyp Programmerbar som puls ingång DI7, DI8: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
Ingångkompabilitet PLC nivå 1 överensstämmer med EN/IEC 61131-2 DI1...DI6: digital ingång
PLC nivå 1 överensstämmer med IEC 65A-69 DI5, DI6: digital ingång
PLC nivå 1 överensstämmer med EN/IEC 61131-2 STOA, STOB: digital ingång
Digital ingångslogik Positiv logik (source) (DI1...DI8), < 5 V (status 0), > 11 V (status 1)
Negativ logik (sink) (DI1...DI8), > 16 V (status 0), < 10 V (status 1)
Analoga utgångar 2
Analog utgångstyp Mjukvara-konfigurerbar spänning AQ1, AQ2: 0...10 V DC impedans 470 Ohm, upplösning 10 bitar
Programvarukonfigurerbar ström AQ1, AQ2: 0...20 mA, upplösning 10 bitar
Programvarukonfigurerbar ström DQ-, DQ+: 30 V DC
Programvarukonfigurerbar ström DQ-, DQ+: 100 mA
Samplingslängd 2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI4) - digital ingång
5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - digital ingång
5 ms +/- 0.1 ms (AI1, AI2, AI3) - analog ingång
10 ms +/- 1 ms (AO1) - analog utgång
Noggrannhet +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 för en temperatur variation 60 °C analog ingång
+/- 1 % AO1, AO2 för en temperatur variation 60 °C analog utgång
Linjärt fel : +/- 0,15 % av max värde för analog ingång AI1, AI2, AI3
: +/- 0.2 % för analog utgång AO1, AO2
Relä antal 3
Relä utgångstyp Konfigurerbar relälogik R1: felrelä NO/NC, elektrisk beständighet 100000 cycles
Konfigurerbar relälogik R2: sekvensrelä NO, elektrisk beständighet 100000 cycles
Konfigurerbar relälogik R3: sekvensrelä NO, elektrisk beständighet 100000 cycles
Uppdateringstid : 5 ms (+/- 0.5 ms) (R1, R2, R3)reläutgång
Minsta switchnings ström : 5 mA vid 24 V DC R1, R2, R3 reläutgång
Maximal switchnings ström : 3 A vid 250 V AC på resistiv last, cos phi = 1 R1, R2, R3 reläutgång
: 3 A vid 30 V DC på resistiv last, cos phi = 1 R1, R2, R3 reläutgång
: 2 A vid 250 V AC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R1, R2, R3 reläutgång
: 2 A vid 30 V DC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R1, R2, R3 reläutgång
Isolation Mellan effektuttag och kontrollanslutningar
Maximal utgångsfrekvens 500 kHz
Maximal strömstyrka in 131,3 A
Val av applikation med variabel hastighet HVAC centrifugal kompressor
Food and beverage processing Övriga applikationer
Mining mineral and metal fläkt
Mining mineral and metal pump
Olja och gas fläkt
Vatten och avlopp Övriga applikationer
HVAC skruv kompressor
Food and beverage processing pump
Food and beverage processing fläkt
Food and beverage processing automatisering
Olja och gas dränkbar pump (ESP)
Olja och gas vatteninjektionspump
Olja och gas jetbränslepump
Olja och gas kompressor för raffinaderi
Vatten och avlopp centrifugal pump
Vatten och avlopp positiv diplacement pump
Vatten och avlopp dränkbar pump (ESP)
Vatten och avlopp skruv pump
Vatten och avlopp lobe compressor
Vatten och avlopp skruv kompressor
Vatten och avlopp centrifugal kompressor
Vatten och avlopp fläkt
Vatten och avlopp transportör
Vatten och avlopp mixer
Motoreffektområde AC-3 55…100 kW at 380…440 V 3 phases
55…100 kW at 480…500 V 3 phases
Kvantitet per set 1
Montage kapsling Väggmonterad
Miljö
Isolationsresistans > 1 MOhm 500 v DC i en minut till jord
Ljudnivå 62,4 dB överensstämmer med 86/188/EEC
Förlusteffekt i W 174 W naturlig konvektion: vid 380 V 2.5 kHz
1369 W forcerad konvektion: vid 380 V 2.5 kHz
Volym av kylluft 295 m3/h
Driftsläge Vertikalt +/- 10 grader
Maximal THDI <48 % från 80...100 % av last överensstämmer med IEC 61000-3-12
Elektromagnetisk kompabilitet Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-2
Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-5
Genomfört radiofrekvens immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-6
Föroreningsgrad 2 överensstämmer med EN/IEC 61800-5-1
Vibrationsbeständighet 1.5 mm peak till peak (f= 2…13 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 15 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Relativ fuktighet 5…95 % utan kondensering överensstämmer med IEC 60068-2-3
Omgivningstemperatur vid drift −15…50 °C (utan nedklassning)
50…60 °C (med nedklassningsfaktor)
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Höjd över havet <= 1000 m utan nedklassning
1000...4800 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
Produktcertifieringar CSA
ATEX zone 2/22
TÜV
ATEX INERIS
UL
DNV-GL
Märkning CE
Standarder UL 508C
EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-3 environment 1 category C2
EN/IEC 61800-3 miljö 2 kategori C3
EN/IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
Överspänningskategori III
Reglering slinga Justerbar PID regulator
Brusnivå 62,4 dB
Föroreningsgrad 2
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 47 cm
Förpackning 1 bredd 43 cm
Förpackning 1 djup 110 cm
Förpackning 1 vikt 55 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Uppgradering Uppgraderade komponenter tillgängliga
Logistik information
Ursprungsland IN