Schneider-Electric
 
ATV650D90N4 bild- myse
ATV650D90N4
Frekvensomriktare, Altivar 650, 90 kW, 173 Amp, 380 - 480 V, 3 fas, IP55, vägghängd
E-nummer E-nummer: 
3344727
EAN-kod EAN-kod: 
3606480701641
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Altivar Process ATV600
Typ av produkt eller komponent Frekvensomriktare
Specifik produktanvändning Process
Enhetens korta namn ATV650
Variant Standardversion
Produktdestination Asynkronmotorer
Synkronmotorer
EMC-filter Integrerad överensstämmer med IEC 61800-3 kategori C3 med 150 m motorkabel max
IP-kapslingsklass IP55 överensstämmer med IEC 60529
IP55 överensstämmer med IEC 61800-5-1
[Us] matningsspänning 380...480 V
Typ av kylning Forcerad konvektion
Frekvens på matningsspänning 50...60 Hz - 5...5 %
[Us] driftspänning 380...480 V - 15...10 %
Motoreffekt kW 75,0 kW (tung drift)
90,0 kW (normal drift)
Motoreffekt hp 75 hp tung drift
125 hp normal drift
Linjeström 112,7 A vid 480 V (normal drift)
98,9 A vid 380 V (tung drift)
86,9 A vid 480 V (tung drift)
156,2 A vid 380 V (normal drift)
Kortslutningsström Ik3 (Isc) 50 kA
Skenbar effekt 72,2 kVA vid 480 V (tung drift)
112,9 kVA vid 480 V (normal drift)
Kontinuerlig utgångsström 106 A vid 2.5 kHz för tung drift
173 A vid 2.5 kHz för normal drift
Asynkronmotor profil Konstant vridmoment standard
Optimerat vridmomentläge
Optimerat vridmomentläge
Synkronmotor profil Synchronous reluctance motor
Permanentmagnetsmotor
Frekvensomriktarens utfrekvens 0,1…500 Hz
Nominell växlingsfrekvens 2.5 kHz
Switchfrekvens 2...8 kHz Justerbar
2.5...8 kHz med nedklassningsfaktor
Säkerhetsfunktion STO (safe torque off) SIL 3
Digital ingångslogik 16 förinställda hastigheter
Kommunikationsprotokoll Modbus TCP
Modbus seriell
Ethernet
Optionskort Kommunikationsmodul, Profinet slot A:
Kommunikationsmodul, DeviceNet slot A:
Kommunikationsmodul, Modbus TCP/EtherNet/IP slot A:
Kommunikationsmodul, CANopen daisy chain RJ45 slot A:
Kommunikationsmodul, CANopen SUB-D 9 slot A:
Kommunikationsmodul, CANopen skruvanslutningar slot A:
Digital och analog I/O tilläggskort slot A/slot B:
Relä tilläggskort slot A/slot B:
Kommunikationsmodul, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link slot A:
Kommunikationsmodul, BACnet MS/TP
Kommunikationsmodul, Ethernet Powerlink
Kommunikationsmodul, Profibus DP V1 slot A:
Teknisk data
Montagesätt Väggmonterad
Maximal transient ström 159 A under 60 s (tung drift)
190,3 A under 60 s (normal drift)
Nätverkets antal faser 3 fas
Digitala utgångar 0
Diskret utgångstyp Reläutgång R1A, R1B, R1C 250 V AC 3000 mA
Reläutgång R1A, R1B, R1C 30 V DC 3000 mA
Reläutgång R2A, R2C 250 V AC 5000 mA
Reläutgång R2A, R2C 30 V DC 5000 mA
Reläutgång R3A, R3C 250 V AC 5000 mA
Reläutgång R3A, R3C 30 V DC 5000 mA
Utgångsspänning <= matningsspänning
Tillåten temporär strömstöt 1.5 x In under 60 s (tung drift)
1.1 x In under 60 s (normal drift)
Kompensation av eftersläpning på motorn Kan undertryckas
Inte tillgänglig med permanentmagnetsmotor typ
Automatisk oavsett belastning
Justerbar
Accelerations- och retardationsramper Linjära justerbar separat från 0.01...9999 s
Fysiskt gränssnitt Ethernet
2-tråds RS 485
Bromsning till stillastående Genom DC-injektion
Skyddstyp Safe torque off: Motor
Fasfel motor: Motor
Termiskt skydd: omvandlare
Safe torque off: omvandlare
Överhettning: omvandlare
Överström mellan utgångsfaserna och jord: omvandlare
Överbelastning av utspänning: omvandlare
Kortslutningsskydd: omvandlare
Fasfel motor: omvandlare
Överspänningar i DC-bussen: omvandlare
Fasöverspänning: omvandlare
Fasunderspänning: omvandlare
Fasavbrott: omvandlare
Överhastighet: omvandlare
Avbrott på styrkretsen: omvandlare
Termiskt skydd: Motor
Sändningshastighet 10, 100 Mbits
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps
Frekvensupplösning 0.012/50 Hz analog ingång:
0.1 Hz displayenhet:
Transmission ram RTU
Elektrisk anslutning Skruvplint95...120 mm²/AWG 3...250 kcmil Motor:
Skruvplint95 mm2/AWG 2/0...250 kcmil linjesidan:
Löstagbara skruvplintar0.5...1.5 mm²/AWG 20...AWG 16 kontroll:
Anslutningstyp RJ45 för Modbus seriell (på grafisk fjärrterminal)
RJ45 för Ethernet/Modbus TCP (på grafisk fjärrterminal)
Dataformat 8 bitars, konfigurerbara udda, jämn eller ingen paritet
Typ av polarisering Ingen impedans
Utbytesläge Halv duplex, full duplex, automatisk Ethernet/Modbus TCP
Antal adresser 1…247 för Modbus seriell
Åtkomstmetod Slav Modbus TCP
Matning Intern matning för referenspotentiometer (1-10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
Intern matning för digitala ingångar och STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
Extern matning för digitala ingångar: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, protection type: överbelastning och kortslutningsskydd
Lokal indikering 3 LED (dubbelfärg)status inbyggd kommunikation:
4 LED (dubbelfärg)status kommunikationsmodul:
1 LED (röd)förekomst av spänning:
3 LEDlokal diagnostik:
Bredd 345 mm
Höjd 1250 mm
Djup 375 mm
Produktens vikt 87 kg
Analoga ingångar 3
Analog ingång Mjukvara-konfigurerbar spänning AI1, AI2, AI3: 0...10 V DC, impedans: 31.5 kOhm, upplösning 12 bits
Mjukvara-konfigurerbar ström AI1, AI2, AI3: 0...20 mA, impedans: 250 Ohm, upplösning 12 bits
Ingång analogt spänningsvärde AI2: - 10...10 V DC, impedans: 31.5 kOhm, upplösning 12 bits
Digital ingångsantal 8
Digital ingångstyp Programmerbar som puls ingång DI7, DI8: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
Ingångkompabilitet PLC nivå 1 överensstämmer med IEC 65A-69 DI5, DI6: digital ingång
PLC nivå 1 överensstämmer med IEC 61131-2 STOA, STOB: digital ingång
PLC nivå 1 överensstämmer med IEC 61131-2 DI1...DI6: digital ingång
Digital ingångslogik Positiv logik (source) (DI1...DI8), < 5 V (status 0), > 11 V (status 1)
Negativ logik (sink) (DI1...DI8), > 16 V (status 0), < 10 V (status 1)
Analoga utgångar 2
Analog utgångstyp Mjukvara-konfigurerbar spänning AQ1, AQ2: 0...10 V DC impedans 470 Ohm, upplösning 10 bitar
Programvarukonfigurerbar ström AQ1, AQ2: 0...20 mA, upplösning 10 bitar
Programvarukonfigurerbar ström DQ-, DQ+: 30 V DC
Programvarukonfigurerbar ström DQ-, DQ+: 100 mA
Samplingslängd 5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - digital ingång
5 ms +/- 0.1 ms (AI1, AI2, AI3) - analog ingång
10 ms +/- 1 ms (AO1) - analog utgång
2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI4) - digital ingång
Noggrannhet +/- 1 % AO1, AO2 för en temperatur variation 60 °C analog utgång
+/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 för en temperatur variation 60 °C analog ingång
Linjärt fel : +/- 0.2 % för analog utgång AO1, AO2
: +/- 0,15 % av max värde för analog ingång AI1, AI2, AI3
Relä antal 3
Relä utgångstyp Konfigurerbar relälogik R2: sekvensrelä NO, elektrisk beständighet 100000 cycles
Konfigurerbar relälogik R3: sekvensrelä NO, elektrisk beständighet 100000 cycles
Konfigurerbar relälogik R1: felrelä NO/NC, elektrisk beständighet 100000 cycles
Uppdateringstid : 5 ms (+/- 0.5 ms) (R1, R2, R3)reläutgång
Minsta switchnings ström : 5 mA vid 24 V DC R1, R2, R3 reläutgång
Maximal switchnings ström : 3 A vid 30 V DC på resistiv last, cos phi = 1 R1, R2, R3 reläutgång
: 2 A vid 250 V AC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R1, R2, R3 reläutgång
: 2 A vid 30 V DC på induktiv last, cos phi = 0,4 och V/H = 7 ms R1, R2, R3 reläutgång
: 3 A vid 250 V AC på resistiv last, cos phi = 1 R1, R2, R3 reläutgång
Isolation Mellan effektuttag och kontrollanslutningar
Maximal utgångsfrekvens 500 kHz
Maximal strömstyrka in 156,2 A
Val av applikation med variabel hastighet HVAC centrifugal kompressor
Motoreffektområde AC-3 55…100 kW at 380…440 V 3 phases
Kvantitet per set 1
Montage kapsling Väggmonterad
Miljö
Isolationsresistans > 1 MOhm 500 v DC i en minut till jord
Ljudnivå 69,9 dB överensstämmer med 86/188/EEC
Driftsläge Vertikalt +/- 10 grader
Maximal THDI <48 % från 80...100 % av last överensstämmer med IEC 61000-3-12
Elektromagnetisk kompabilitet Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-5
Genomfört radiofrekvens immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-6
Elektrostatisk urladdning immunitet test nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-2
Föroreningsgrad 2 överensstämmer med IEC 61800-5-1
Vibrationsbeständighet 1 gn (f= 13…200 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
1.5 mm peak till peak (f= 2…13 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 15 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Relativ fuktighet 5…95 % utan kondensering överensstämmer med IEC 60068-2-3
Omgivningstemperatur vid drift 40…50 °C (med nedklassningsfaktor)
−15…40 °C (utan nedklassning)
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Höjd över havet 1000...4800 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
<= 1000 m utan nedklassning
Produktcertifieringar ABS
UL
Bureau Veritas
DNV-GL
TÜV
CSA
ATEX INERIS
Märkning CE
Standarder IEC 61800-3
IEC 61800-3 environment 1 category C2
EN/IEC 61800-3 miljö 2 kategori C3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
UL 508C
Överspänningskategori III
Reglering slinga Justerbar PID regulator
Brusnivå 69,9 dB
Föroreningsgrad 3
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 69,0 cm
Förpackning 1 bredd 49,0 cm
Förpackning 1 djup 145,0 cm
Förpackning 1 vikt 90,0 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Uppgradering Uppgraderade komponenter tillgängliga
Logistik information
Ursprungsland CN